معرفی دو کتاب درباره حضرت امیر (ع) و اهل بیت (ع)

کتاب «افضلیه أمیرالمؤمنین (ع) عند الصحابه و التابعین و غیرهم» و «امامت اهل بیت (ع) در قرآن» دو کتابی است به قلم حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر طبسی که از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) منتشر شده است.

 کتاب «افضلیه أمیرالمؤمنین (ع) عند الصحابه و التابعین و غیرهم» و «امامت اهل بیت (ع) در قرآن» دو کتابی است به قلم حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر طبسی که از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) منتشر شده است.

در کتاب «افضلیه أمیرالمؤمنین (ع) عند الصحابه و التابعین و غیرهم» فضیلت أمیرالمؤمنین در کلام صحابه و تابعین قرن اول تا قرن هفتم جمع آوری شده است.

همچنین در کتاب «امامت اهل بیت (ع) در قرآن» نیز مباحثی پیرامون «سوره مائده،آیه ۵۵»، «سوره احزاب، آیه ۳۳»، «سوره مائده، آیه ۶۷»،«سوره مائده، آیه ۳»، «سوره معارج، آیات ۱ و ۲»، «سوره حاقه، آیات ۴۴ تا ۴۶»، «سوره نساء، آیه ۵۹»،«سوره بقره، آیه ۲۰۷» و … گردآوری شده است.

معرفی دو کتاب درباره حضرت امیر (ع) و اهل بیت (ع)

معرفی دو کتاب درباره حضرت امیر (ع) و اهل بیت (ع)

Leave A Reply

Your email address will not be published.