به همت نشر دارالتهذیب مجمع جهانی شیعه شناسی:کتاب «مشروعیت سنت جماعت در نماز عید غدیر» چاپ شد.

کتاب «مشروعیت سنت جماعت در نماز عید غدیر» اثر میرزا علی سلیمانی بروجردی و سرکار خانم زینب لر زنگنه است که در مجمع جهانی شیعه شناسی تهیه و به همت نشر دارالتهذیب در ۱۳۷ صفحه به چاپ رسید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.