ملت ایران آیینه حق نما هستند

آیت پیمان :

فشار دشمنان داخلی و خارجی روی اذهان مردم زیاد شده است تا آراء را کاهش دهند ، اما مردم مثل همیشه نشان خواهند داد که حرف های مخالفین نزد ملت ارزش ندارد . مردم همیشه ثابت کردند از نظامی که برایش خون عزیزانشان را دادند بخاطر گرانی یا دزدی و … دور نمیشوند ، مردم فهیم ما حساب فاسدان را جدا میکنند
فطرت مردم پاک است و از دین پیامبر خاتم و قرآن و امامان جدا نمیشوند و این نظام را با هیاهو و حرف و تبلیغ دشمنان به بی دینها و غرب زده ها و بی بندوبارها واگذار نمیکنند.
علیرغم خودکشی های این روزهای رسانه های بیگانه و صفحه ها و شبکه های مخالف مجازی برای دور کردن مردم از صندوق های رای ، باز هم در همین انتخابات مثل روز ۲۲ بهمن حقیقت را خواهیم دید و باز هم معلوم خواهد شد که نظر مردم چیست .
دشمنان نمیفهمند که این مردم آن چیزی را که برایش انقلاب کردند دارند و حفظش میکنند و برای حفظ آن ، کمبودها و مشکلات را همیشه تحمل کرده و میکنند و فسادها را هم با صبر و مبارزه ریشه کن خواهند کرد .
شیعه بعد از ۱۴۰۰ سال جهاد و خون دادن و شهادت نسل بعد از نسل ، در این عصر صاحب یک حکومت مستقر و با ثبات با ارکان و قانون اساسی قوی شده است و در افتادن مخالفین با این مردم و این حکومت مشت زدن روی پولاد است ، این بار هم مثل همیشه فقط مشت دشمن متلاشی میشود.
والعاقبه للمتقین .

Leave A Reply

Your email address will not be published.