مهمترین اخبار و مطالب سه روز گذشته دبیرخانه دین پژوهان کشور


پژوهش هایی بر اساس رجال کشی
(1397/12/27 16:21:53)
  در یکی دو سال اخیر، با افراد متعددی، پیرامون پژوهش بر اساس رجال کشی برای پایان نامه‌‌های دانشگاهی و حوزوی، و نیز پژوهش‌‌های مستقل، گفتگو‌‌هایی داشته‌ام. این مختصر جمع‌بندی نکاتی است که به دوستان...
یادداشتی از یک‌عالم عصر صفوی در باره مناسبات احکام شرعی و‌عرفی
(1397/12/27 16:19:56)
  مناسبات میان علما و اعتراضات آنها بر یکدیگر و پاسخ‌‌هایی که می‌دهند، روشنگر نکات جالبی است. در این یادداشت، دوستی از علما، دوست دیگرش را به خاطر برخی از کارهایش عتاب کرده و او پاسخ داده و در این پاسخ تفکیکی...