معاون پژوهش حوزه های علمیه خبر داد:

راه اندازی دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی حوزه/بیش از ۷۰ رشته تخصصی در حوزه وجود دارد.

 

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی گفت: در معاونت پژوهش حوزه های علمیه دبیرخانه ای با عنوان حمایت از طرح های پژوهش شکل گرفته است که به دنبال کشف و تعیین اولویت های پژوهشی برای سال آینده می باشد.

 حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی معاون پژوهش حوزه های علمیه در همایش علم حکمرانی عالمانه که در سال همایش های شهید سلیمانی دانشگاه معارف اسلامی در قم برگزار شد گفت: روند تولید علم روندی است که به مرور پیش می رود؛ اگر بزرگان دینی و علمی ما بنیانگذار علوم مبنایی و معرفت شناسی نبودند شاید امروز ما هم نمی توانستیم در مباحث عینی به نحو صحیحی گام برداریم.

وی افزود: نباید در مباحث مبنایی توقف کنیم و جرأت حل مسائل و گره زدن آن بحث ها به موضوعات عینی را نداشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی خاطرنشان کرد: ما باید علوم مبنایی و عینی را با هم و در کنار یکدیگر حفظ کنیم و ارتقاء دهیم.

وی رشته های تخصصی حوزوی را در بیش از ۷۰ شاخه برشمرد و گفت: در معاونت پژوهش و در دوران مدیریت آیت الله اعرافی تحقیق و تولید علم در مدارس علمیه مورد تأکید قرار گرفته و از برنامه های معمول آنان قرار داده شد.

معاون پژوهش حوزه های علمیه تصریح کرد: در معاونت پژوهش حوزه های علمیه دبیرخانه ای با عنوان حمایت از طرح های پژوهش شکل گرفته است که به دنبال کشف و تعیین اولویت های پژوهشی برای سال آینده می باشد.

وی با اشاره به فقدان نظام اولویت های پژوهشی در مراکز بزرگ تحقیقاتی افزود: معاونت پژوهش حوزه با ایفای نقش راهبری و ستادی سعی بر هدایت مراکز پژوهشی حوزوی در تعیین موضوعات مورد نیاز جهت تحقیقات علمی پرداخته است.

حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی بیان داشت: بسته های حمایتی در ۲۰ رشته علمی و بر اساس نقشه راهی مشخص به تدوین رسیده است.

وی مسئله محوری در پایان نامه های علمی سطح ۴ حوزه را یک اصل اساسی برشمرد و تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از پایان نامه ها به مسائل مورد نیاز نظام نپرداخته و بیشتر به موضوعات ذهنی و نظری اختصاص یافته اند.

معاون پژوهش حوزه های علمیه اظهار کرد: بخش عمده ای از ظرفیت حمایتی حوزه را به پژوهشگران آزاد اختصاص داده ایم.

Leave A Reply

Your email address will not be published.