ما بر سیاست وحدت و تقریب نظام اسلامی تحفظ داریم اما اختلاف سلیقه و تفاوت دیدگاه با متصدیان وحدت داریم

ما بر سیاست وحدت و تقریب نظام اسلامی تحفظ داریم اما اختلاف سلیقه و تفاوت دیدگاه و زاویه ی نگاه و این مقوله مهم با متصدیان وحدت و تقریب داریم .

وحدت در نگاه ما فقط به معنای این است که به عقاید و مقدساتِ پیروان دیگر مذاهب اهانت نکنیم و از سبّ و لعن در اجتماعات و رسانه ها پرهیز کنیم ، و تقریب هم فقط به معنای این است که بر مشترکات عقایدی و فقهی و اخلاقی تاکید بورزیم و به اختلافاتی که در این سه موضوع داریم دامن نزنیم .

ما وحدت و تقریب را در همین حد قبول داریم و نه بیشتر از آن ، چون بیشتر از آن موجب عقب نشینی از مواضع برحق و کتمان حقایق تاریخی و عدول از مسلمات عقاید حقه تشیع و تحریف تاریخ و موجب استمرار ظلم و تضییع حق اهل بیت علیهم السلام میشود .

ما وادادگی و کتمان حقایق و تعاریف و تملق های بیجا و ناحق را که به بهانه وحدت انجام میشود ، نمی پذیریم ، روال کنونی وحدت و تقریب را بی ثمر و موجب تجری در باطل و فرصت سازی برای گروههای تکفیری و تروریستی وهابیت منحوس و موجب گستاخی بیش از حد مفتی نمایان متخاصم با شیعیان مظلوم‌میدانیم .

تقریب و وحدت موثر و عقلایی آن است که بزرگان شیعه همچون شرف الدین ، علامه امینی ، سید حسین بروجردی ،امام‌موسی صدر و امثالهم عمل کردند ، و بدون وادادگی و بدون عدول از حقانیت تشیع ، بر جهان شیعه و سنی اثر گذاشتند و موجب روشن شدن حقایق و تغییر نظر شخصیت هایی مثل شیخ شلتوت و فتاوای او شدند ، و توانستند کتب فقهی شیعی را در متون و منابع درسی الازهر مصر بگنجانند . و یا مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین در مسجدالحرام به امامت بایستد .

اما امروز جریان وحدت و تقریب یکسویه است و با هزینه های گزاف از منابع امام زمان و از خزانه ملت شیعه بیش از چهل سال است که صرف امتیاز دهی نا متناسب به پیروان افراط گرای دیگر مذاهب میشود و در واقع جریانات افراطی ضدشیعی را هم حاکمان وهابی کشورهای عربی تقویت میکنند و هم بطور ناخواسته حاکمان شیعی ما ، و این در طی چهار دهه موجب آسیب به کیان و وضعیت و موقعیت شیعه در ایران و جهان شده است و نشانه بد آن همین به هم‌خوردن توازن جمعیتی در مناطق مرزی دورتا دور ایران است که به استانهای مرکزی هم گسترش یافته است . و خطر بحران جمعیت را آشکار کرده است .

سیاست کنونی وحدت و تقریب ، روند شیعه زدایی از ایران را کوتاهتر کرده و آینده ملت شیعه ایران را به چالش جدی کشیده است و نظر بسیاری از اساتید و بزرگان حوزه بر این است که برای حفظ ایران شیعی باید این سیاست وحدت و تقریب که دو نهاد هزینه بر متولی آن هستند و همایشهای بی نتیجه و فعالیت های کم حاصلی را انجام‌میدهند ، امروز وقت آن است که در نظام اسلامی با فوریت اصلاح و تعدیل شود و رویکرد متناسب با مقتضیات زمان در آن اتخاذ گردد.

مجمع جهانی شیعه شناسی مرکب از اندیشه ورزان و نخبگان علمی و اساتید و محققین حوزه ها و دانشگاهها و دپارتمانهای علمی و کرسیهای شیعه شناسی از کلیت و اجمال سیاست وحدت و تقریب و منویات امام و رهبری تبعیت میکند ، اما حق آزاد اندیشی و نقّادی و اعتراض به روند و کنش های معیوب فکری و عقیدتی را برای خود و هر تشکل مستقل علمی و دینی محفوظ میداند .

امید است متولیان وحدت و تقریب دیگر صداهای موجود در حوزه و دانشگاه را هم بشنوند و با حوزویان و دانشگاهیان دلسوز و منتقد اتاق های واقعی اندیشه ورزی و نقّادی تشکیل بدهند و بر روند نا مقبول چهاردهه گذشته ابرام و سماجت نداشته باشند و راه تغییر و بهبود را مسدود نکنند .

دکتر آیت پیمان
دبیرکل مجمع جهانی شیع شناسی
دبیر شورای دین پژوهان کشور

Leave A Reply

Your email address will not be published.